Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Освітні програми

Освітньо-професійна програма «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-наукова програма «Прикладна біологія» третього (PhD) рівня вищої освіти

Освітньо-наукова програма «Прикладна біологія» третього (PhD) рівня вищої освіти 2023

Презентація освітньої програми “Регенеративна та біофармацевтична інженерія” (рівень бакалавра)

Презентація освітньої програми “Регенеративна та біофармацевтична інженерія” (рівень магістра)

Презентація освітньо-наукової програми «Прикладна біологія» третього (PhD) рівня вищої освіти

Попередні версії освітніх програм

Відгуки на освітні програми

Обговорення проектів освітніх програм

Результати обговорення проектів освітніх програм

Навчальні плани