Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра готує бакалаврів та магістрів за освітньою програмою «Регенеративна і біофармацевтична інженерія» (спеціальність 163 – Біомедична інженерія), а також докторів філософії за освітніми програмами «Прикладна біологія» (спеціальність 091 – Біологія) та «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 – Біомедична інженерія).

Напрямок кафедри – інженерні та технологічні основи трансляційної медицини – сучасної галузі, що забезпечує швидке впровадження (трансляцію) фундаментальних відкриттів в галузі природничих наук в практику охорони здоров’я.

Регенеративна медицина має на меті відновлення ураженої хворобою або пошкодженої (травмованої) тканини за допомогою методів клітинної терапії. Інженерні та технологічні методи і засоби регенеративної медицини є предметом регенеративної інженерії.

Біофармацевтична інженерія – міждисциплінарна науково-технічна галузь, спрямована на розробку і отримання біоматеріалів, клітинних та тканинних продуктів лікувального, профілактичного та діагностичного призначення, біоімплантів, медичних виробів для діагностики in virto та біотехнічних комплексів для їх застосування (використання).

Освітні програми з біомедичної інженерії містять широкий спектр дисциплін, які є необхідними для розробки та впровадження сучасних біомедичних технологій та які формують у студентів наступні компетентності:

  • Розуміння, вміння аналізувати та управляти біологічними процесами (біологічні дисципліни).
  • Розуміння суті патологічних та фізіологічних процесів в організмі людини чи тварин (медичні дисципліни).
  • Розуміння, вміння організовувати та управляти технологічними процесами на(у) біомедичних та біофармацевтичних підприємствах та установах (технологічні дисципліни).
  • Вміння створювати та обирати інженерно-апаратурне оформлення технологій, у т.ч. із використанням програмного забезпечення (інженерно-конструкторські дисципліни).
  • Вміння створювати та впроваджувати технологічні та інженерні рішення з урахуванням правових вимог щодо якості, безпечності та ефективності біопродуктів та технологій, а також правил біоетики та біобезпеки (нормативно-регуляторні дисципліни).

Кафедру трансляційної медичної біоінженерії створено у 2018 році.