Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра готує бакалаврів та магістрів за освітньою програмою «Регенеративна і біофармацевтична інженерія» (спеціальність 163 – Біомедична інженерія), а також докторів філософії за освітніми програмами «Прикладна біологія» (спеціальність 091 – Біологія) та «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 – Біомедична інженерія).

Напрямок кафедри – інженерні та технологічні основи трансляційної медицини – сучасної галузі, що забезпечує швидке впровадження (трансляцію) фундаментальних відкриттів в галузі природничих наук в практику охорони здоров’я.

Регенеративна медицина має на меті відновлення ураженої хворобою або пошкодженої (травмованої) тканини за допомогою методів клітинної терапії.

Біофармацевтична інженерія – міждисциплінарна науково-технічна галузь, спрямована на розробку і отримання лікувальних, профілактичних і діагностичних продуктів (препаратів) біологічного походження (вакцини, кров та її компоненти, алергени, генні терапевтичні конструкції, тканини, рекомбінантні білки, живі клітини для клітинної терапії тощо).

Навчальний процес та наукові розробки забезпечують висококваліфіковані співробітники, у тому числі 6 осіб професорсько-викладацького складу (один професор, три доценти, старший викладач та асистент).

Освітня програма містить широкий спектр дисциплін, які є необхідними для розробки та впровадження сучасних біомедичних технологій та які формують у студентів наступні компетентності:

  • Розуміння, вміння аналізувати та управляти біологічними процесами (біологічні дисципліни).
  • Розуміння суті патологічних та фізіологічних процесів в організмі людини чи тварин (медичні дисципліни).
  • Розуміння, вміння організовувати та управляти технологічними процесами за участю біологічних об’єктів (технологічні дисципліни).
  • Вміння створювати та обирати інженерно-апаратурне оформлення технологій, у т.ч. із використанням програмного забезпечення (інженерні дисципліни).
  • Вміння створювати та впроваджувати технологічні та інженерні рішення з урахуванням правових вимог щодо якості, безпечності та ефективності біопродуктів та технологій, а також правил біоетики та біобезпеки (нормативно-регуляторні дисципліни).

Кафедру трансляційної медичної біоінженерії створено у 2018 році.