Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Наукова школа кафедри – Розробка та випробування біомедичних виробів та технологій лікувального, профілактичного та діагностичного призначення

В рамках загальної наукової тематики співробітниками кафедри проводяться дослідження за трьома принциповими напрямками.

1. Розробка та випробування препаратів та медичних виробів лікувального, профілактичного та діагностичного призначення, а також організація їх виробництва.

Проект 1 – Розробка складу та технології отримання, а також біологічної та фармакологічної активності препаратів на основі рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини (рІЛ-7). Аналогів таких препаратів на ринку України не існує. Наразі у декількох країнах Світу використовуються такі препарати для лікування орфанних (рідкісних) захворювань. Утім широке застосування рІЛ-7 ще не дозволено: у США та країнах Європейського Союзу тривають клінічні випробування, які покликані підтвердити ефективність таких препаратів для лікування інфекційних, онкологічних та аутоімунних захворювань. НДР «Науково-методичне обґрунтування принципів біофармацевтичної продукції та організації її виробництва» (2017-18 рр., державний реєстраційний № 0116U007718); НДР «Розробка інноваційних біомедичних технологій та продуктів для діагностики та лікування патологій людини» (2020-24 рр., державний реєстраційний № 0119U103789).
Учасники проєкту: проф. Галкін О.Ю., к.т.н. Луценко Т.М., д.ф. Мотроненко В.В., доц. Бесараб О.Б.

Проект 2 – Дослідження технології одержання і використання стромально-васкулятрной фракції (СВФ) жирової тканини в клінічній медицині. СВФ як джерело стовбурових клітин є перспективною для використання в регенеративній медицині. Однак існують різні способи отримання СФВ, різні схеми застосування пацієнтам з різними патологіями. НДР «Розробка інноваційних біомедичних технологій та продуктів для діагностики та лікування патологій людини» (2020-24 рр., державний реєстраційний № 0119U103789).
Учасники проєкту: проф. Галкін О.Ю., к.т.н. Луценко Т.М., к.б.н. Беспалова О.Я.

Проєкт 3 – Дослідження ефективності та безпечності застосування нових фітохімічних та бактерійних препаратів для лікування коронавірусної та інших найпоширеніших інфекцій. Проєкт реалізується спільно із Державною установою “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України” за підтримки Національного фонду досліджень України (грант №2020.01/0226 на 2020-21 роки).
Учасники проєкту: к.т.н. Луценко Т.М., д.ф. Мотроненко В.В., к.б.н. Беспалова О.Я., Архипова М.А.

2. Розробка, біоаналітична та технологічна стандартизація медичних виробів для серологічної діагностики інфекційних та неінфекційних захворювань.

Проект – Розробка та стандартизація медичних виробів для діагностики інфекційних захворювань, виявлення онокомаркерів та визначення стану гуморального імунітету. В рамках даного проекту проводяться науково-технічні роботи із розробки імуноферментних наборів різного призначення (для виявлення антитіл до збудника урогенітального хламідіозу, для визначення рівня імуноглобулінів різних класів, простат-специфічного антигену), а також інформаційних систем інтерпретації медичної інформації та систем підтримки прийняття рішень за результатами клінічної лабораторної діагностики. НДР «Розробка інноваційних біомедичних технологій та продуктів для діагностики та лікування патологій людини» (2020-24 рр., державний реєстраційний № 0119U103789).
Учасники проєкту: проф. Галкін О.Ю., к.т.н. Луценко Т.М., к.б.н. Беспалова О.Я., доц. Бесараб О.Б., к.т.н. Горшунов Ю.В., Чернецький А.С.

3. Науково-технічні та науково-методичні засади управління біологічною та екологічною безпекою в умовах постіндустріального суспільства

Проєкт – Розробка та впровадження концепції підготовки фахівців та підвищення кваліфікації з біобезпеки та біозахисту.
Відповідний проєкт реалізується спільно із кафедрою біобезпеки та здоров’я людини КПІ ім. Ігоря Сікорського за підтримки Національного фонду досліджень України (грант №2020.01/0464 на 2020-21 роки) та включає розроблення навчально-методичних та науково-технічних основ забезпечення управління біологічною та екологічною безпекою в умовах постіндустріального суспільства (програми підготовки фахівців, методи ідентифікації біозагроз, інформаційні системи оцінки систем біобезпеки та біозахисту на різних рівнях).
Учасники проєкту: проф. Худецький І.Ю., доц. Бесараб О.Б., к.т.н. Луценко Т.М., к.б.н. Беспалова О.Я.

Проєкт – Науково-технічні засади управління біологічною та екологічною безпекою в умовах постіндустріального суспільства.

Впровадження матеріалів наукових досліджень