Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Впровадження матеріалів наукових досліджень у навчальний процес

НДРДисципліна впровадження
«Науково-методичне обґрунтування принципів біофармацевтичної продукції та організації її виробництва» (2017-18 рр., державний реєстраційний № 0116U007718)«Основи  стандартизації та промислової інженерії», теми: організація виробництва; технологічна схема виробництва
«Розробка інноваційних біомедичних технологій та продуктів для діагностики та лікування патологій людини» (2020-24 рр., державний реєстраційний № 0119U103789)«Технології біомедичних продуктів», тематика: теоретичні основи, що стосуються правил і вимог отримання біомедичних продуктів; технологічні можливості отримання різних корисних для людини біомедичних продуктів за допомогою мікроорганізмів
«Основи трансляційної медицини, регенеративної та біофармацевтичної інженерії», тематика: Основні напрямки регенеративних досліджень, що стосуються культивування культур клітин рослин та тварин, поняття стовбурових клітин та методи роботи з ними.
Дослідження ефективності та безпечності застосування нових фітохімічних та бактерійних препаратів для лікування коронавірусної та інших найпоширеніших інфекцій. Проєкт реалізовано за підтримки Національного фонду досліджень України (грант №2020.01/0226 на 2020-21 роки).«Біобезпека, біозахист та біоетика» Тематика: аспекти біобезпеки при роботі із біооб’єктами та біоматеріалом на різних рівнях організації
Розробка та впровадження концепції підготовки фахівців та підвищення кваліфікації з біобезпеки та біозахисту. Проєкт реалізовано за підтримки Національного фонду досліджень України (грант №2020.01/0464 на 2020-21 роки)«Біобезпека, біозахист та біоетика», весь курс будо оновлено за результатами виконання НДР.