Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Вступ на 1 курс (за результатами НМТ/ЗНО)

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії у 2022 році проводить набір на перший (бакалаврський) рівень підготовки на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 163 – Біомедична інженеріяосвітньою програмою (спеціалізацією) «Регенеративна і біофармацевтична інженерія»

Підготовка фахівців з інженерних та технологічних основ трансляційної медицини – сучасної галузі, що забезпечує швидке впровадження (трансляцію) фундаментальних відкриттів в галузі природничих наук в практику охорони здоров’я. Регенеративна медицина працює з відновленням ураженої хворобою або пошкодженої (травмованої) тканини за допомогою методів клітинної терапії. Біофармацевтична інженерія – міждисциплінарна науково-технічна галузь, спрямована на розробку і отримання лікувальних, профілактичних і діагностичних продуктів (препаратів) біологічного походження. Фахівці цього профілю знаходять професійну реалізацію на фармацевтичних та біофармацевтичних підприємствах, у лікувально-профілактичних установах, органах із сертифікації та оцінки відповідності, науково-дослідних інститутах, представництвах іноземних компаній, що спеціалізуються на фармацевтичній продукції, медичних виробах та біомедичних технологіях.

У 2022 році вступ здійснюється за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) або зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2019-2021 років + мотиваційний лист.

Вступна кампанія 2022 (ІнфоГрафіка)

Вагові коефіцієнти предметів для розрахунку конкурсного балу:

Предмет Коефіцієнт
Українська мова 0,35
Математика 0,35
Історія України 0,30

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях, та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Середній бал свідоцтва про повну середню освіту у 2022 році не враховується, так як і сільський, галузевий та регіональний коефіцієнти!

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал обчислюється за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3,

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів НМТ. Таблиця переведення тестових балів з української мови, математики, історії України до шкали 100-200 наведена в додатку 6 до Порядку прийому;

Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200; Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для кожної спеціальності визначені в додатку 4 до Порядку прийому.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Вступники, які мають конкурсний бал менше ніж 125,000, до участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням не допускаються, крім випадків, визначених Порядком прийому та Правилами прийому до КПИ ім. Ігоря Сікорського.

Заяви подаються виключно в електронному вигляді, окрім категорій зазначених в пункті VI.1. Порядоку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році

Якщо, ти маєш право на особливі умови вступу встановлені Порядоку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, то ти можеш брати участь у конкурсі в межах квоти-1 та квоти-2 відповідно до пункту І.5 даного Порядку. Більш детально з процедурою подачі документів можна ознайомитися на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки*:

Реєстрація для участі у національному мультимедійному тесті (НМТ) 09 березня – 19 квітня 2022 року
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня 2022 року
Національний мультимедійний тест (основна сесія) 18 липня – 10 серпня 2022 року
Початок прийому заяв та документів від вступників 29 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які мають право складати індивідуальну усну співбесіду 18:00 08 серпня 2022 року
Проведення індивідуальних усних співбесід 09 – 16 серпня
2022 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами національного мультимедійного тету 18:00 23 серпня 2022 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 29 серпня 2022 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення 18:00 02 вересня 2022 року
Зарахування вступників за державним замовленням 05 вересня 2022 року
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступників, які беруть участь у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб до 17:00 16 вересня 2022 року
Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17 вересня 2022 року

*Зверни увагу!!! В тернах можливі зміни у зв’язку з військовими діями на території нашої країни.

Корисні посилання:

Більш детальну інформацію, про особливості вступної кампанії, можна дізнатися за телефоном гарячої лінії ФБМІ:

Під час прийому документів відбіркова комісія розміщена за адресою: вул. Академіка Янгеля 16/2, гуртожиток № 9, 4 поверх

Телефон гарячої лінії: +38 (050) 953-84-03

E-mail: fbmi.kpi.vstup@gmail.com

Адреса Приймальної комісії «КПІ ім. І. Сікорського»: вул. Політехнічна, 14, корпус 16, м. Київ.

Телефон: +38 (097) 694-50-58 — вступ на 1 курс 

+38 (044) 204-96-45, 204-96-46

Email: pkkpiua@gmail.com

Приймальна комісія для іноземних громадян знаходиться в 31 корпусі

Більш детально на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Канал  в телеграм з актуальною інформацією для абітурієнтів ФБМІ: https://t.me/abit_biomed_info
Чат для питань щодо вступу на ФБМІ: https://t.me/abit_biomed