Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Вступ до аспірантури

У 2023 році оголошується набір до аспірантури (денна форма навчання) за спеціальностями:
091 Біологія, Освітня програма “Прикладна біологія”  
163 Біомедична інженерія, Освітня програма “Біомедична інженерія”

Умови вступу до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2023 році – див. сайт Відділу аспірантури та докторантури.

Програма основного та Додаткового іспиту для вступу до аспірантури за спеціальністю 091 Біологія
Програма основного та Додаткового іспиту для вступу до аспірантури за спеціальністю 091 Біологія (2023 р.)
Програма основного та Додаткового іспиту для вступу до аспірантури за спеціальністю 163 Біомедична інженерія

Теми дисертаційних робіт, що пропонуються для вступників на освітні програми рівня доктор філософії у 2023 році:
1) Біотехнологічні основи розробки засобів для імуноферментного визначення простат-спеціфічного антигену (спеціальність 091 Біологія) (науковий керівник: д.б.н., проф. Галкін О.Ю.).

2) Біотехнологія отримання біомаси вищих базидіальних грибів роду Fomitopsis (спеціальність 091 Біологія) (науковий керівник: д.б.н., с.н.с. Поєдинок Н.Л.).

3) Біотехнологічні основи отримання біосумісного хірургічного імпланту на основі свинячого перикарду (спеціальність 091 Біологія) (наукові керівники: д.б.н., проф. Галкін О.Ю., к.б.н., с.н.с. Беспалова О.Я.).

4) Науково-технічні принципи стандартизації та управління ризиками для інвазивних медичних виробів на основі гіалуронової кислоти (спеціальність 163 Біомедична інженерія) (наукові керівники: к.т.н., доц. Луценко Т.М., к.фарм.н., доц. Голембіовська О.І.).