Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Аспірантура

Кафедра реалізує підготовку аспірантів за двома освітньо-науковими програмами:

– Біомедична інженерія (спеціальність 163 – Біомедична інженерія);
– Прикладна біологія (спеціальність 091 – Біологія).

Здобувачі (аспіранти) 2022 року вступу

Аспірант Освітня програма (спеціальність) Тема дослідження Науковий керівник Науковий прогрес
Дмитренко Олександра Василівна Біомедична інженерія
(163 – Біомедична інженерія)
Науково-технічні принципи стандартизації та управління ризиками для інвазивних медичних виробів ректального та вагінального застосування Галкін О.Ю. Презентація наукової тематики
Дронько Лілія Миколаївна Прикладна біологія
(091 – Біологія)
Розробка in vitro методів токсикологічної оцінки препаратів медичного та косметологічного призначення Луценко Т. М. Презентація наукової тематики
Чернецький Андрій Сергійович Прикладна біологія
(091 – Біологія)
Біотехнологія одержання та використання моноклональних антитіл до імуноглобулінів великої рогатої худоби Галкін О.Ю. Презентація наукової тематики

Здобувачі (аспіранти) 2021 року вступу

Аспірант Освітня програма (спеціальність) Тема дослідження Науковий керівник Науковий прогрес
Орел Валерій Бінгович Біомедична інженерія
(163 – Біомедична інженерія)
Розробка біоінженерних принципів магнетохімічної протипухлинної нанотерапії* Галкін О.Ю., Орел В.Е. Поточний звіт про виконання плану
Умаров Денис Васильович Біомедична інженерія
(163 – Біомедична інженерія)
Апаратний комплекс для 3D-друку біооб’єктів на клітинній основі Беспалова О.Я. Поточний звіт про виконання плану
Фастова Антоніна Володимирівна Прикладна біологія
(091 – Біологія)
Бар’єрна функція епідермісу при псоріазі** Галкін О.Ю.,

 

Гичка С.Г.

Поточний звіт про виконання плану

* Дисертаційні дослідження проводяться спільно із Національним інститутом раку МОЗ України.

** Дисертаційні дослідження проводяться спільно із Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Здобувачі (аспіранти) 2020 року вступу

Аспірант Освітня програма (спеціальність) Тема дослідження Науковий керівник Науковий прогрес
Щоткіна Наталія Володимирівна Біомедична інженерія

 

(163 – Біомедична інженерія)

Біоінженерні основи рецелюляризації екстракорполярного матриксу для використання у кардіхірургії* Галкін О.Ю.

Поточний звіт про виконання плану

Архипова Марина Анатоліївна Прикладна біологія
(091 – Біологія)
Вивчення молекулярних механізмів противірусної активності флавоноїдів** Галкін О.Ю.,

 

Рибалко С.Л.

Поточний звіт про виконання плану

* Дисертаційні дослідження проводяться спільно із ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ України (на базі науково-дослідної лабораторії)

** Дисертаційне дослідження проводиться спільно із ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» НАМН України (на базі лабораторії експериментальної хіміотерапії вірусних інфекцій)

Здобувачі (аспіранти), що закінчили підготовку.

Здобувач Освітня програма (спеціальність) Тема дослідження Керівник Результати
Луценко Тетяна Миколаївна 03.00.20 – біотехнологія, технічні науки Біотехнологія препаратів рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини та їх стандартизація Галкін О.Ю. Автореферат
Мотроненко Валентина Василівна Біотехнології (162 – Біотехнології та біоінженерія) Біотехнологія субстанції рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини Галкін О.Ю., Ружинська Л.І. Анотація
Сокол Анатолій Анатолійович 03.00.20 – біотехнологія, біологічні науки Біотехнологічні основи отримання біоімпланту для використання у кардіохірургії Галкін О.Ю. Автореферат

Докторантура

На кафедрі трансляційної медичної біоінженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського можлива підготовка докторів наук через інститут докторантури за такими спеціальностями:

Правила вступу до докторантури розмішені на сайті Відділу аспірантури та докторантури

У КПІ ім. Ігоря Сікорського функціонує постійнодіюча спеціалізована вчена рада із захисту докторських дисертацій за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія (біологічні та технічні науки).