Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Працевлаштування

Випускники кафедри трансляційної медичної біоінженерії підготовлені для вирішення актуальних задач на підприємствах, організаціях та установах, що займаються: 

     1) розробкою, випробуванням, виготовленням, дистрибуцією, сервісом продукції у сфері охорони здоров’я, що містить або виготовлена за участю біологічних агентів, а саме: біофармацевтичні продукти (препарати) та медичні вироби терапевтичного, профілактичного чи діагностичного призначення; 

     2) розробкою та застосуванням біомедичних технологій, що спрямовані на відновлення уражених або пошкоджених тканин (за допомогою методів клітинної терапії).

 

Освітня програма забезпечує готовність випускників до проведення науково-дослідної, технологічної, проектної та організаційно-управлінської діяльності.

Серед провідних установ та компаній України, які потребують фахівців із регенеративної і біофармацевтичної інженерії, можна назвати:

Виробничі підприємства – Фармацевтичний завод «Біофарма»ФармакНауково-виробнича компанія «Діапроф-Мед»Хема тощо.

Лікувально-профілактичні установи – Медична компанія ilayaІнститут клітинної терапіїАкушерсько-гінекологічна клініка ISIDAГемафонд тощо.

Органи із сертифікації та оцінки відповідності – Український медичний центр сертифікаціїУкрМедСертДержавний навчальний центр з належної виробничої/дистриб’ютерської практики (GMP/GDP Центр)Укрметртестстандарт тощо.

Науково-дослідні установи: Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України тощо.

Представництва іноземних компаній, що спеціалізуються на фармацевтичній продукції, медичних виробах та біомедичних технологіях, – Merck & Co., Inc., Pfizer, Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd. тощо.