Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Студентський науковий гурток

Науковий гурток “Регенеративна та біофармацевтична інженерія” сприяє розкриттю потенціалу здобувачів у проведенні наукових та науково-технічних досліджень та розробок за такими напрямками:
– аналітична біохімія, біофармація та біоматеріали;
– технології регенеративної медицини та біомолекулярна інженерія.

Наукова тематика гуртка

 • Біохімічне та біоінженерне конструювання виробу для оцінки впливу речовин різного походження на моделі уролітіазу
 • Біохімічне та біоінженерне конструювання виробу-моделі гематоенцефалічного бар’єру
 • Біоматеріали для трансдермальної доставки лікарських засобів
 • Дослідження впливу гідродинамічних умов та фізичних чинників на ріст та біосинтетичну активність мікроміцетів
 • Фармакогностичне дослідження лікарських та їстівних грибів
 • Імунологія та мікробіологія шкіри
 • Біологічні маркери загоєння ран
 • Механізми противірусної активності флавоноїдів

Здобувачі можуть поглибити свої знання із відповідних спеціальних дисциплін, отримати навички роботи із спеціальним устаткуванням, опанувати сучасні методи досліджень, а також набути досвід підготовки наукових робіт (публікацій) та їх презентації на науково-практичних заходах. 

Бажаючих просимо звертатися до керівника наукового гуртка
к.фарм.н. Олени Голембіовської, golembiovska-fbmi[at]lll.kpi.ua. 

Наказ про створення гуртка
Положення про гурток

Публікаційна активність учасників наукового студентського гуртка
«Регенеративна та біофармацевтична інженерія»

Статті у виданнях, що індексуються у базах Scopus та/або Web of Science

 • Motronenko V., Bakalchuk М., Novosad А., Harmash O, Marynchenko L. Influence of hydrodynamic parameters on the synthesis of target metabolites and the degree of disintegration during the submerged cultivation of micromycetes. Journal of Microbiology, Biotechnology & Food Sciences. 2022, Vol. 11 Issue 5 https://doi.org/10.55251/jmbfs.4621
 • Sultanova A.S., Bespalova O.Ya., Galkin O.Yu. Stromal-vascular fraction of adipose tissue as an alternative source of cellular material for regenerative medicine. Ukr. Biochem. J. 2021; 93(1): 40-50. https://doi.org/10.15407/ubj93.01.040
 • Huk K.R., Bespalova O.Ya. Pharmacoeconomic Aspects of Pharmaceutical Ethics. Biomed Biotechnol Res J 2022; In Press. https://doi.org/10.4103/bbrj.bbrj_115_22

Статті у фахових виданнях України

 • Oliinyk A.V., Farfolameeva D.O., Galkin A.Yu. Characteristics of wound infections and methods of their treatment using preparations of biological origin. Biotechnologia Acta. 2022, 15(2), 7-14. https://doi.org/10.15407/biotech15.02.007 
 • Bakalchuk M. M., Besarab O. B. 2021. Fecal microbiotes transplantation technologies: medical, biotechnological and regulatory aspects. Biotechnologia Acta, 14(1), pp.46–56. http://dx.doi.org/10.15407/biotech14.01.46
 • Лисичина, С., Мотроненко, В. 2021. Стромально-васкулярна фракція жирової тканини: перспективи для регенеративної біоінженерії. Біомедична інженерія і технологія, (5), pp.17–24. http://dx.doi.org/10.20535/2617- 8974.2021.5.225564
 • Фешина, М. Галкін, О., 2021. Сучасні технології трансфекції у клітинній інженерії. Біомедична інженерія і технологія, (5), pp.59–66. http://dx.doi.org/10.20535/2617- 8974.2021.5.231273 
 • Фешина, М., Беспалова, О. & Бесараб, О., 2020. Біобезпека та біоетика як елементи професійного світогляду. Біомедична інженерія і технологія, 4, pp.36–50. http://dx.doi.org/10.20535/2617- 8974.2020.4.221853
 • Чорний, С., Луценко, Т., 2021. Клітинні технології отримання терапевтичних моноклональних антитіл. Біомедична інженерія і технологія, (5), pp.67–75. http://dx.doi.org/10.20535/2617-8974.2021.5.231283
 • Shcherbyna, V.Y., 2020. Bioethics and technologies of reproductive medicine. Biotechnologia Acta, 13(1), pp.5–14. http://dx.doi.org/10.15407/biotech13.01.005
 • Пономаренко ДІ, Луценко ТМ, Пашук ВВ, Щоткіна НВ. Особливості формування технічної документації на медичні вироби, що імплантують. Біомедична інженерія і технологія. 2021;6. https://doi.org/10.20535/2617-8974.2021.6.244561
 • Кулявець В.В., Беспалова О.Я. Види біопринтерів для друку органів. Біомедична інженерія та технологія.  Випуск № 3.  2020. С.68-73.
 • Kuliavets, V., & Bespalova, O. Consideration of requirements for materials for different bioprinting methods. Technology Audit and Production Reserves, 2021.- 5(2(61), 55–57. https://doi.org/10.15587/2706-5448.2021.239408

Публікації у матеріалах міжнародних та всеукраїнських конференцій

 • Akhmedova V., Bahalika A., Golembiovska O. Parkinson’s disease: new omic tests for laboratory diagnosis. Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин: матеріали ІІ наук.-практ. міжнародної дистанційної конф. (17 березня 2022 року) – Х. : НФаУ, 2022. – с. 4-6.
 • Bakalchuk M. Electromagnetic biostimulation of microorganisms for biotechnological applications. Science and Technology of the XXI Century: Proceedings of the XXІ International Students R&D Online Conference, 17 December, 2020. – K., 2020. Part II, pp. 58-59.
 • Golembiovska O., Akhmedova V., Bahalika A. Parkinson’s disease. Characteristic signs and methods of treatment. Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин: матеріали ІІ наук.-практ. міжнародної дистанційної конф. (17 березня 2022 року) – Х. : НФаУ, 2022. – с. 3-4.
 • Krailo O.О., Golembiovska О.І. Рrospective biochemical methods in the diagnosis of neurodegenerative diseases. Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин: матеріали ІІ наук.-практ. міжнародної дистанційної конф. (17 березня 2022 року) – Х. : НФаУ, 2022. – с. 6-8.
 • Motronenko V., Maksimova A., Bachynska Y. Use microorganisms for plactisc processing. Сучасні технології біомедичної інженерії : матеріали міжнародної науково-технічної конференції 25−27 травня 2022 р. / за заг. ред. І. В. Прокоповича, Н. В. Манічевої; Нац. ун-т «Одеська політехніка». — Вінниця : ТОВ «Торговий дім «Альфа і Омега», 2022.  – с. 13-15.
 • Palamarchuk Y, Shchotkina N. Modern tissue engineering of bovine pericardium scaffold for using in cardiac surgery. In: Proceedings of XXII International R&D online conference for students and emerging researchers «Science and Technology of the XXI Century»; 2021 Nov 10; Kyiv. p. 22-3.
 • Ruzhytska B., Golembiovska O., Lutsenko T. Mass spectroscopy in covid-19 diagnosis and research. Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин: матеріали ІІ наук.-практ. міжнародної дистанційної конф. (17 березня 2022 року) – Х. : НФаУ, 2022. – с. 8-9.
 • Serba N. Review of modern computed tomography metal artifact reduction techniques. Сучасні технології біомедичної інженерії : матеріали міжнародної науково-технічної конференції 25−27 травня 2022 р. / за заг. ред. І. В. Прокоповича, Н. В. Манічевої ; Нац. ун-т «Одеська політехніка». — Вінниця : ТОВ «Торговий дім «Альфа і Омега», 2022.  – с. 143-147.
 • Snihur N., Golembiovska O. Advances in early diagnosis of scrub typhus. Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин: матеріали ІІ наук.-практ. міжнародної дистанційної конф. (17 березня 2022 року) – Х. : НФаУ, 2022. – с. 9-11.
 • Snihur N., Golembiovska O. Modern methods of examination in the life-time diagnosis of the Сreutzfeldt – Jakob disease. Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин: матеріали ІІ наук.-практ. міжнародної дистанційної конф. (17 березня 2022 року) – Х. : НФаУ, 2022. – с. 11-12.
 • Беспалова О., Волкова О., Токарчук Є. Аналіз та порівняння полімерних і безполімерних коронарних стентів. Сучасні технології біомедичної інженерії : матеріали міжнародної науково-технічної конференції 25−27 травня 2022 р. / за заг. ред. І. В. Прокоповича, Н. В. Манічевої; Нац. ун-т «Одеська політехніка». — Вінниця : ТОВ «Торговий дім «Альфа і Омега», 2022.  – с. 23-26.
 • Беспалова О., Гончаренко М., Шемена Е. Аналітичний огляд застосування стоматологічних біоактивних матеріалів в залежності від їх області використання. Сучасні технології біомедичної інженерії : матеріали міжнародної науково-технічної конференції 25−27 травня 2022 р. / за заг. ред. І. В. Прокоповича, Н. В. Манічевої; Нац. ун-т «Одеська політехніка». — Вінниця : ТОВ «Торговий дім «Альфа і Омега», 2022.  – с. 163-164.
 • Богомолов М.Ф., Степанюк О.О., Троц А.А. Високотемпературний твердоелектролітний генератор кисню медичного призначення. Матеріали ХХ ювілейної міжнародна науково-технічної конференції «Вимірювальна та обчислювальна техніка» (ВОТТП-2020), Одеса:, 2020. С. 135-137 Публікації у матеріалах
 • Зорін, Б.С. Паливний елемент на воді для використання в мікроелектроніці / Зорін Б.С. // Радіоелектроніка в ХХІ столітті: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів та аспірантів / КПІ ім. Ігоря Сікорського, РТФ. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – С. 25-26.
 • Ковальчук П. С., Смовж П. В. Біочорнила – застосування та способи отримання. Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації : тези доповідей ІV науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю (19 травня 2022 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2022. – с. 190-193.
 • Ковальчук П., Беспалова О. Використання гідрогелів у біомедицині. Сучасні технології біомедичної інженерії : матеріали міжнародної науково-технічної конференції 25−27 травня 2022 р. / за заг. ред. І. В. Прокоповича, Н. В. Манічевої; Нац. ун-т «Одеська політехніка». — Вінниця : ТОВ «Торговий дім «Альфа і Омега», 2022.  – с. 33-37.
 • Країло О., Прозор А. Вплив електромагнітних полів на нейродегенеративні захворювання. Сучасні технології біомедичної інженерії : матеріали міжнародної науково-технічної конференції 25−27 травня 2022 р. / за заг. ред. І. В. Прокоповича, Н. В. Манічевої; Нац. ун-т «Одеська політехніка». — Вінниця : ТОВ «Торговий дім «Альфа і Омега», 2022.  – с. 99-102.
 • Красуцька Д. ДНК-мікрочип, як метод діагностики захворювань людини. Сучасні технології біомедичної інженерії : матеріали міжнародної науково-технічної конференції 25−27 травня 2022 р. / за заг. ред. І. В. Прокоповича, Н. В. Манічевої; Нац. ун-т «Одеська політехніка». — Вінниця : ТОВ «Торговий дім «Альфа і Омега», 2022.  – с. 45-46.
 • Кулявець В.Р. Беспалова О.Я. Моделювання робочої частини приладу для біодруку шкіри. ІV  Міжнародна  науково-практична  конференція  «Інформаційні  системи  та технології в медицині» (IСM–2021) [Текст] : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. –  С.229.
 • Луценко Т., Чаленко М. Використання моноклональних антитіл в онкотерапії. Сучасні технології біомедичної інженерії : матеріали міжнародної науково-технічної конференції 25−27 травня 2022 р. / за заг. ред. І. В. Прокоповича, Н. В. Манічевої; Нац. ун-т «Одеська політехніка». — Вінниця : ТОВ «Торговий дім «Альфа і Омега», 2022.  – с. 49-52.
 • Луценко Т.М., Бакальчук М.М., Голембіовська О.І., Мотроненко В.В. Використання імуноафінної очистки для отримання субстанції рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини. Матеріали ІІІ Науково-практичної inernet-конференції з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція» м. Харків 19 листопада 2020 р. С. 174-175.
 • Максімова А., Чаленко М., Беспалова О. Застосування павукового шовку в тканинній інженерії.    Сучасні  технології  біомедичної  інженерії  :  матеріали  міжнародної науково-технічної  конференції 25−27 травня  2022 р.  /  за  заг.  ред.  І. В.  Прокоповича,  Н.  В. Манічевої  ;  Нац.  ун-т  «Одеська політехніка».  Вінниця : ТОВ «Торговий дім «Альфа і Омега», 2022. — С. 53-57
 • Маринченко Л.В., Мотроненко В.В., Комаха В.О. Дослідження впливу гідродинамічних параметрів на життєздатність міцеліальних грибів в процесі глибинного культивування. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів» м. Харків. 11 березня 2021 р. С. 536-537.
 • Мотроненко В., Отрода М., Шикета Д. Ціанобактерії, як джерело цінних біологічно активних речовин у медицині. Сучасні технології біомедичної інженерії : матеріали міжнародної науково-технічної конференції 25−27 травня 2022 р. / за заг. ред. І. В. Прокоповича, Н. В. Манічевої; Нац. ун-т «Одеська політехніка». — Вінниця : ТОВ «Торговий дім «Альфа і Омега», 2022.  – с. 60-63.
 • Мотроненко В.В., Бакальчук М.М., Маринченко Л.В. Дослідження впливу механічного пермішування при глибинному культивуванні міцеліальних грибів. «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 23 квітня 2021) [Електронне видання] – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 70.
 • Мотроненко В.В., Чорний С.І., Голембіовська О.І., Луценко Т.М. Економічне обґрунтування виробництва субстанції рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини. Матеріали ІІІ Науково-практичної inernet-конференції з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція» м. Харків 19 листопада 2020 р. С. 174-175.
 • Подоляк Д., Токарчук Є., Мотроненко В. Біочорнила та методи біопринтингу. Сучасні технології біомедичної інженерії : матеріали міжнародної науково-технічної конференції 25−27 травня 2022 р. / за заг. ред. І. В. Прокоповича, Н. В. Манічевої; Нац. ун-т «Одеська політехніка». — Вінниця : ТОВ «Торговий дім «Альфа і Омега», 2022.  – с. 64-68.
 • Пономаренко Д.І. Метаболічна реконструкція (моделювання Метаболічних шляхів на прикладі прокаріотів). Materials of the XVII International scientific and practical Conference Proceedings of academic science – 2021, August 30 – September 7, 2021: Sheffield. Science and education LTD – С. 3-6.
 • Тарасова Ю. С. Роль генетичних факторів у патогенезі шизофренії. Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації : тези доповідей ІV науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю (19 травня 2022 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2022. – с. 305-306.
 • Шикета Д. М., Отрода М. С. Спірулінові нутрицевтичні засоби. Вплив на патологічні стани організму. Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації : тези доповідей ІV науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю (19 травня 2022 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2022. – с. 357-360.