Навчальні плани

За ОПП «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

За ОПП «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

За ОНП «Прикладна біологія» третього (PhD) рівня вищої освіти