Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Вітаємо із присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки 2005 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки присуджено Державні премії України в галузі науки і техніки 2005 року. Вітаємо:

за цикл монографій «Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій для розв’язування задач трансобчислювальної складності»

  • Згуровського Михайла Захаровича – академіка НАН України, ректора НТУУ “КПІ”,
  • Мельника Валерія Сергійовича – доктора фіз.-мат. наук, заступника директора ННК «ІПСА»,
  • Новікова Олексія Миколайовича – доктора техн. наук, директора Фізико-технічного інституту НТУУ “КПІ”.

за підручник «Перехідні процеси в системах електропостачання»

  • Прокопенка Володимира Васильовича – кандидата техн. наук, доцента НТУУ “КПІ”,
  • Несен Ларису Іванівну – доцента НТУУ “КПІ”.