Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

На засіданнях Вченої та адміністративної рад: 03.04.2006

На початку чергового засідання Вченої ради, яке відбулося 3 квітня, його головуючий ректор університету академік НАН України М.З.Згуровський великій групі студентів різних факультетів та інститутів вручив дипломи переможців Всеукраїнської студентської олімпіади з математики, фізики, хімії, захисту інформації, радіотехніки, політології, української мови, систем управління, міжнародної економіки, зварювальної технології, металорізальних верстатів та систем.

Почесну відзнаку “Відмінник освіти України” було вручено професору Ю.В.Богданському та доц. Р.М.Кодоб’янському.

Першим питанням порядку денного засідання Вченої ради було заслухано звіт голови комісії з ефективності розподілу та використання бюджетних коштів про фінансування науки в університеті. Це питання напередодні було розглянуто на засіданні адміністративної ради. Комісія, очолювана професором Н.С.Равською, проаналізувала науково-дослідну роботу всіх підрозділів університету за такими основними показниками: ефективність використання спеціального фонду та кількість виданих монографій і захистів дисертацій за останні три роки. Було розроблено методику розрахунків з метою найбільш раціонального використання бюджетних коштів, зокрема, визначено пріоритетність фінансування комплексних проектів. Було вирішено запропоновану методику прийняти, комісії рекомендовано працювати на постійній основі.

Наступним питанням порядку денного засідання Вченої ради за доповіддю першого проректора члена-кореспондента НАН України Ю.І.Якименка було затверджено правила прийому студентів на перші курси в новому навчальному році. Попередній розгляд цього питання також відбувся напередодні на засіданні адміністративної ради.

Ю.І.Якименко у своїй доповіді відзначив, що затвердження правил прийому Вченою радою передбачено Статутом НТУУ “КПІ” на базі типових правил прийому. До особливостей цьогорічного прийому відноситься запровадження тільки тестових письмових робіт, при цьому університетський Центр тестування буде працювати як і в минулому році. Прийом 2006 року відбуватиметься не лише на перші курси, але й на другий цикл навчання – у магістратуру. З цією метою будуть створені атестаційні комісії, які, окрім рекомендації для продовження навчання в магістратурі власних бакалаврів, повинні будуть брати участь у фахових вступних випробуваннях для бакалаврів інших навчальних закладів чи тих осіб, які раніше закінчили КПІ. Квоти прийому до магістратури та відповідні вимоги будуть встановлені найближчим часом. Новими правилами обмежено пільговий прийом.

При розгляді конкурсних справ відкритим голосуванням було затверджено рішення Вченої ради факультету біотехнології і біотехніки обрати деканом цього факультету професора Олексія Мартем’яновича Дугана. Від імені Вченої ради було поздоровлено О.М.Дугана та висловлено щиру подяку за багаторічну сумлінну роботу організатору та попередньому декану цього факультету професору Л.М.Шинкаренко.

Серед інших конкурсних справ підтримано висунути роботу “Комплекс інноваційних технологій та обладнання для виробництва нових видів металургійної сировини, що забезпечують високу ефективність виплавки чавуну і сталі” та включити кандидатуру професора Г.Г.Єфіменка до складу авторського колективу на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2006 року.

За доповіддю голови експертно-правової комісії професора Ю.Ф.Зіньковського до почесного звання “Почесний доктор НТУУ “КПІ” було представлено всесвітньо відомого громадського діяча Дайсаку Ікеди (Японія).

Було підтримано рекомендацію експертно-правової комісії про висунення доцента В.М.Яворовського до присвоєння почесного звання “Заслужений працівник освіти України”.

За доповіддю декана ХТФ професора І.М.Астреліна було підтримано пропозицію представити до державних нагород співробітників університету професора О.П.Шутька (посмертно), а також доцентів В.П.Басова та А.Д.Крисенка у зв’язку із 20-ми роковинами Чорнобильської трагедії як безпосередніх учасників ліквідації наслідків катастрофи.