Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

На засіданнях Вченої та адміністративної рад: 15.05.2006

Від імені Вченої ради на початку засідання, яке відбулося 15 травня, ректор університету академік НАН України М.З.Згуровський тепло поздоровив із 80-річчям професора, зав. кафедри автоматизованого управління електромеханічними комплексами В.М.Чермалиха.

Атестати професорів було вручено В.І.Тимофєєву, С.О.Кудрі, О.В.Гондляху, дипломом “Заслужений винахідник НТУУ “КПІ” було відзначено В.М.Марчевського. За досягнення в освіті і науковій діяльності Почесні грамоти Вченої ради отримали М.Д.Гомеля, В.І.Стеблюк, Т.Г.Клочко. Також було вручено дипломи студентам, що стали переможцями щорічного конкурсу університету на кращий дипломний проект і дипломну роботу, та їхнім керівникам.

Першим питанням порядку денного за доповіддю професора Н.С.Равської було затверджено пропозиції комісії щодо розподілу та використання бюджетних коштів з фінансування науки в університеті. Службі проректора з наукової роботи було рекомендовано розробити положення про комплексні роботи (програми) та положення про подання на конкурсний відбір тематики комплексних робіт. Ректор університету висловив подяку Н.С.Равській та очолюваній нею комісії за виконану роботу.

За пропозицією першого проректора члена-кореспондента НАН України Ю.І.Якименка було підтримано запровадження структурних змін в університеті стосовно реорганізації кафедри англійської мови, що сприятиме підвищенню якості освіти, це саме питання розглядалося напередодні і було погоджено на засіданні адміністративної ради. Було також вирішено кафедру психології та педагогіки з факультету менеджменту та маркетингу перевести на факультет соціології, а кафедру систем автоматизованого проектування перевести з факультету електроніки до інституту прикладного системного аналізу.

За доповіддю декана ФІОТ професора О.А.Павлова було затверджено склад щойно створеної Координаційної ради з інформатизації НТУУ “КПІ”.

У бюлетені для голосування було вирішено включити кандидатуру д.ф.-м.н., професора В.О.Добровольського на здобуття Державної стипендії Президента України видатним діячам освіти і науки.

На початку роботи адміністративної ради, яке відбулося 11 травня, були розглянуті питання приймальної комісії. За доповіддю Ю.І.Якименка, керівників навчальних підрозділів додатково ознайомили з особливостями цьогорічного прийому на перші курси. Зокрема, було наголошено на необхідності організації роботи атестаційних комісій, на які покладається відбір студентів на навчання в магістратурі, а також фахових комісій, що визначатимуть рівень підготовки бакалаврів інших вищих навчальних закладів, які подаватимуть заяви на навчання в магістратурі нашого університету.

У доповіді Ю.І.Якименка та співдоповіді керівника Центру тестування та моніторингу знань члена-кореспондента НАН України В.С.Мельника йшлося про проведення весняного етапу моніторингу якості освіти в НТУУ “КПІ”. Було розглянуто особливості моделі, розробленої науковцями Інституту моніторингу якості освіти, як інструменту для вимірювання залишкових знань студентів. При обговоренні цього питання відзначалося, що заходи з підвищення якості освіти сприятимуть більш повному задоволенню вимог ринку праці, дозволять визначити спеціальності, які на сучасному етапі відповідають цим вимогам. Запропоновані заходи з контролю якості освіти дозволять викладачам більш продуктивно працювати зі студентами, викликатимуть їх зацікавленість.

Помічник ректора А.А.Мельниченко звернувся до керівників навчальних підрозділів з проханням надати необхідні дані для налагодження зв’язків з підприємствами й організаціями, де працюють випускники університету, та формування інформаційної бази з їхнього працевлаштування.