Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Гості з Фінляндії в КПІ

14 червня в нашому університеті перебувала делегація Фінляндської Республіки у складі пана Карі Комулаінена – директора департаменту міжнародних зв’язків урядового агентства Фінляндії з фінансування наукових досліджень та інновацій – TEKES, пані Ірмелі Макі – представника технологічного департаменту Міністерства торгівлі та промисловості, пані Рити Лар’я – координатора з міжнародних та юридичних справ Національної ради з патентів та реєстрації Фінляндської Республіки, а також співробітники Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України на чолі з заступником голови цього департаменту В.С. Дмитришиним.

Фінляндія вже третій рік займає 1-е місце у світі за індексом сталого розвитку, який визначає стан економічного, екологічного і соціального розвитку кожної країни (Україна за цим показником посідає 88-е місце у світі). Фінляндія посідає також 1-е місце за кількістю охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності на душу населення.

Під час зустрічі представники Фінляндії по¬ділилися досвідом організації фінансування наукових досліджень, патентної системи, функціонування інноваційних структур різних типів (бізнес-інкубаторів, технопарків, технополісів).

Пан Карі Комулаінен розповів про те, що TEKES займається фінансуванням, у тому числі й венчурним, наукових досліджень та впровадженням інновацій, надає фінансову підтримку інноваційним проектам більш ніж 2000 технологічних компаній країни. До речі, науковці Фінляндії отримують фінансування з 4 джерел:

– Академія наук Фінляндії, яка підтримує виконання, в основному, фундаментальних досліджень;

– TEKES – фінансує виконання прикладних досліджень;

– інвестиційні й венчурні фонди – підтримують впровадження наукових розробок;

– міжнародні фонди, як правило, Європейського Союзу.

Після презентації Технополісу «Київська по¬літехніка» фінські колеги поділилися своїми враженнями про розвиток інноваційних структур і зробили висновок, що в системі Технополісу «Київська політехніка» є всі елементи, які сприяють одержанню позитивного результату діяльності цього інноваційного середовища.

Представники Фінляндської Республіки подякували за щирий прийом та висловили підтримку подальшого виконання Меморандуму про співробітництво в галузі науки і техніки, який був підписаний між Міністерством освіти і науки України та Міністерством торгівлі та промисловості Фінляндії.