Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

ІІ Міжнародна конференція молодих учених та студентів “Біомедична інформатика, медична інженерія та телемедицина (нові погляди, ідеї та факти)”

1-2 грудня 2006 р. у НТУУ “КПІ” пройшла ІІ Міжнародна конференція молодих учених та студентів “Біомедична інформатика, медична інженерія та телемедицина (нові погляди, ідеї та факти)”, організаторами якої виступили НТУУ “КПІ”, НМУ ім. О.О.Богомольця, ММІФ НТУУ “КПІ”, ФБТ та Міжнародний центр телемедицини.

Пленарне засідання розпочалося вступним словом декана ММІФ проф. В.П.Яценка. Із вітальним словом до учасників конференції звернулися заступник проректора з наукової роботи НТУУ “КПІ” проф. С.О. Воронов та проректор з наукової роботи Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця професор В.Г.Коляденко. Після пленарного засідання робота конференції проходила в чотирьох секціях: “Медична кібернетика та телемедицина”, “Біомедична інженерія”, “Лікувально-діагностичні комплекси” та “Сучасні біомедичні технології”. Усього на конференції було заслухано 77 доповідей, проведено круглий стіл “Молодь та наука сучасної України”.