Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

План роботи науково-педагогічних та педагогічних працівників кафедри під час карантину (березень-квітень 2020 року)

 

Прізвище викладача

Дисципліна, теми лекцій та практичних занять

Канали зв’язку

1

Завідувач кафедри ГАЛКІН О.Ю.

1. Дисципліна «Біобезпека та біоетика» (групи БТ-61, БТ-62 ФБТ)

Лекції:

Тема 3. Основи біобезпеки та її нормативно-правове забезпечення.

Тема лекції: Принципи оцінки ризику можливих негативних ефектів ГМО на здоров’я людини і навколишнє середовище

Тема лекції: Державне регулювання та нормативно-правове забезпечення біобезпеки в Україні

Тема 4. Основи біоетики та її нормативно-правове забезпечення.

Тема лекції: Передумови виникнення білетики та історія її розвитку

Тема лекції: Зміст біоетики та її диференціація

Практичні заняття:

Тема 4. Основи біоетики та її нормативно-правове забезпечення.

Тема заняття: Нормативно-правове регулювання білетики в Україні та світі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дисципліна «Медична біотехнологія-2. Імунобіотехнологія» (група БТ-91м, ФБТ) (аудиторні заняття мають розпочатися з 17.04.2020 р.)

Лекції:

Тема 1. Вступ до імунобіотехнології

Тема 1. Науково-практичні основи отримання моноклональних антитіл. Рекомбінантні моноклональні антитіла

Тема 2. Особливості гібридомної технології. Науково-практичні основи використання моноклональних антитіл у біології, біотехнології та медицині

Індивідуальне студентське завдання (ІСЗ).

 

 

Конспект лекцій, презентації лекцій направлено студентам на електронні адреси.

Надано завдання для виконання домашньої модульної контрольної роботи.

Консультування проводиться через електронну пошту a.galkin@kpi.ua та по телефону 232-05-46.

Проведення консультацій в університеті (за потреби та узгодженням) по п’ятницях з 12-00 по 14-00.

 Конспект лекцій, презентації лекцій направлено студентам на електронні адреси.

Надано завдання для виконання ІСЗ.

Консультування проводиться через електронну пошту a.galkin@kpi.ua та по телефону 232-05-46.

2

Доцент

БЕСПАЛОВА О.Я.

 

1.   Дисципліна  «Біоматеріали і біосумісність» (БМ 81, БМ 82)

  Лекції:

Л. №7 –« Загальна характеристика полімерів»

Л. №8 –« Використання полімерних матеріалів в відновній хірургії»

Л. №9 –« Полімерні матеріали для серцево-судинної хірургії»

 

  Практичні заняття

– Пр. №7  «Біодеградація  біоматеріалів, що використовуються для імплантатів»

-Пр. -№8 « Полімерні матеріали біомедичного призначення

-Пр. -№9 Основні способи оцінювання гемосумісності  полімерних матеріалів, які передбачають контакт з кров’ю.

 

   Лабораторні роботи

Лр.- №4 Техніка роботи з лабораторними вагами.

Лр.-№5 «Пристрій і принцип роботи світлового мікроскопа.

 

2. Дисципліна «Біоматеріали і біотехнології»  (БМ-91мп, БП-91мп)

Лекції:

Л. №7 –« Біоматеріали натурального походження . Природні наноструктури»

 –Л.№8 – «Вуглецеві наноструктури як складові матеріалів із заданими властивостями»

Л.№9 – «Застосування матеріалів із заданими властивостями з лікувальною та діагностичною метою»

Матеріали лекцій та завдань до практичних занять розміщено в Кампусі та надіслано  групам на електронні адреси

 

Проведення консультацій

у ICQ за розкладом занятть у групах

http://rozklad.kpi.ua

 

Необхідні консультації надаються за адресою викладача

e.bespalova25.05@gmail.com

 

3

Доцент

МИРОНЕНКО В.І.

Дисципліна «Анатомія та фізіологія людини-2. Основи анатомії та фізіології»

Лекції (БМ-91, БМ-92, БФ-91)

«Основи медицини-2. Основи анатомії та фізіології»

(БП-91)

    – Л №6- «Спланхнологія. Анатомія серцево-судинної системи та лімфатичної систем»

    – Л №7- «Загальна анатомія органів травлення:- функціональна анатомія травного каналу»

    – Л №8 – «Загальна анатомія органів травлення:- функціональна анатомія головних травних залоз»

    – Л №9 – «Загальна анатомія видільної систем»

Практичні заняття: «Анатомія та фізіологія людини-2. Основи анатомії та фізіології»

(БМ-91, БМ-92, БФ-91)

«Основи медицини-2. Основи анатомії та фізіології»

(БП-91)

    – Пр №6- «Анатомія серцево-судинної системи та лімфатичної систем»

    – Пр №7- «Загальна анатомія травлення – анатомія травного каналу»

    – Пр №8 – «Загальна анатомія органів травлення:- функціональна анатомія головних травних залоз»

    – Пр №9 – «Загальна анатомія видільної системи»

Матеріали лекцій та завдань до практичних занять надіслано студентам на електронні адреси.

Організовано консультування студентів через електронну пошту.

(066) 936-01-25

valmironenko7777@gmail.com

Електронні адреси академічних груп:

bm091@outlook.com, fbme.bf91@gmail.com, fbme.bm92@gmail.com, fbme.bp91@gmail.com

4

Старший викладач  ЛУЦЕНКО Т.М.

1. Дисципліна «Екологічна безпека інженерної діяльності» для бакалаврів 2 курсу. Теми лекцій:

    – № 3 «Екологічні принципи раціонального використання природних ресурсів (І частина)»;

     – № 4 «Екологічні принципи раціонального використання природних ресурсів (ІІ частина)»;

     – № 5 «Медико-екологічні проблеми, пов’язані із забрудненням навколишнього середовища (І частина)».

Практичні заняття:

№3. Оцінка медико-екологічних проблем, що пов’язані із забрудненням навколишнього середовища.

№4. Методи проведення медико-екологічного моніторингу здоров’я населення.

№5. Єдина система моніторингу здоров’я населення.

2. Дисципліна «Біоматерали та біотехнології» (практичні та лабораторні)

для магістрів 2 курсу.

Теми практичних:

№ 5     Наноструктурні металовмісні біосумісні матеріали, як нові антимікробні речовини

№ 6     Використання штучних мембран в якості біофільтрів.

№ 7     Полімерні нановолокна

Лабораторні:

№3 Ознайомлення з методами  спектарального аналізу

№4 Ознайомлення з методом інфрачервоної мікроскопії

№5 Ознайомлення з методами спектроскопії в видимій та  і ультрафіолетовій областях

2.      Дисципліна «Клінічна інженерія-2.Біоматерали та біотехнології» (практичні та лабораторні)

для магістрів 2 курсу.

Теми практичних:

№ 5     Наноструктурні металовмісні біосумісні матеріали, як нові антимікробні речовини

№ 6     Використання штучних мембран в якості біофільтрів.

№ 7     Полімерні нановолокна

Лабораторні:

№3 Ознайомлення з методами  спектарального аналізу

№4 Ознайомлення з методом інфрачервоної мікроскопії

№5 Ознайомлення з методами спектроскопії в видимій та  і ультрафіолетовій областях

 

Матеріали лекцій  в вигляді презентацій  та завдання до практичних надсилаються на електронні адреси.

В Телеграм створено групи куди студенти надсилають готові роботи та відбувається їх обговорення.

Матеріали лекцій  в вигляді презентацій  та завдання до практичних надсилаються на електронні адреси.

В Телеграм створено групи куди студенти надсилають готові роботи та відбувається їх обговорення.

 

Матеріали лекцій  в вигляді презентацій  та завдання до практичних надсилаються на електронні адреси.

В Телеграм створено групи куди студенти надсилають готові роботи та відбувається їх обговорення.

 

Проведення консультацій

щопятниці –

з 8-30 до 12-30

У студентській Поліклініці (вул. Янгеля)

 

tanywalytsenko@

gmail.com

0976830955

 

5

Завідувач лабораторіями МОТРОНЕНКО В.В.

Організаційні питання проведення дистанційного навчання з наступних дисциплін:

«Біобезпека та біоетика» (групи БТ-61, БТ-62 ФБТ)

«Анатомія та фізіологія людини-2. Основи анатомії та фізіології» (групи БМ-91, БМ-92, БФ-91, БП-91)

 

Робота із розробки Навчальних планів згідно із оновлених освітніх програм підготовки здобувачів за першим та другим рівнями вищої освіти.

 

 

Організаційні питання – зав. лаб. Мотроненко Валентина Василівна motronenkovalya@gmail.com

(067) 874-07-65.

Електронні адреси академічних груп:

bm091@outlook.com, fbme.bf91@gmail.com, fbme.bm92@gmail.com, fbme.bp91@gmail.com