Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Зразкова акредитація ОНП «Прикладна біологія»

Вітаємо колектив кафедри та усіх причетних осіб із зразковою акредитацією освітньо-наукової програми «Прикладна біологія» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія.

27 червня за результатами засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти ухвалено рішення про акредитацію з визначенням «зразкова» освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії «Прикладна біологія» (091 Біологія).

27/06/2023