Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Щодо терміну «біоінженерія»

В рамках нашої ОП використовується термін «біоінженерія», зміст якого нами взято із розвинутих країн (США, ЄС), оскільки саме ці країни знаходяться на передньому краю біомедичної інженерії та технологій і є, фактично, «законодавцями» у цій галузі. Саме таку термінологію у біомедичній інженерії використовують у провідних університетах світу, зокрема, у Стенфордському університеті, Університеті Хопкінса чи Університеті Аахена. З огляду на орієнтацію на інтернаціоналізацію освіти, плани запровадження англомовної версії відповідної ОП, орієнтованої на міжнародних здобувачів, ми використовуємо термінологію, розповсюджену у розвинутих країнах.

Не варто плутати «нашу» біоінженерію із аналогічним терміном, що залишився на спадок від радянського періоду, що наразі подекуди використовується в Україні та означає устаткування біотехнологічної промисловості. Такого роду спеціалістів також готують у КПІ ім. Ігоря Сікорського в рамках ОП «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» спеціальності 133 Галузеве машинобудування (випускова кафедра біотехніки та інженерії).