Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Біологія розвитку та основи еволюційної теорії

Назва навчальної дисципліни

Біологія розвитку та основи еволюційної теорії

Викладач та посилання на профіль на сайті кафедри

Поєдинок Наталія Леонідівна

https://bi.fbmi.kpi.ua/uk/staffu/

Контактні дані викладача

poyedinok@ukr.net

Короткий опис дисципліни

Дисципліна «БІОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ТА ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ» є спеціальною у системі підготовки біотехнологів і складається з двох блоків – основ онтогенезу (індивідуальний розвиток організмів) та основ еволюційної теорії.

В рамках першого блоку розкриваються основи еволюційної теорії: вивчення антиеволюційних поглядів та додарвіністичного періоду біології, передумов створення та основних постулатів теорії еволюції Чарльза Дарвіна, основ сучасної синтетичної теорії еволюції. Вивчаються механізми мікро- та макроеволюції, а також еволюція онтогенезу, органів та функцій. 

Другий блок – основи онтогенезу (індивідуального розвитку організмів)  – являє собою важливу складову підготовки сучасних біотехнологів та передбачає вивчення основ ембріонології, органом та системогенезу, ауксології, питань впливу спадковий та середовищних факторів на ріст та розвиток організмів, а також методів дослідження генетики та спадковості людини.

Засвоєння дисципліни базується на підготовці студентів з таких фундаментальних біологічних дисциплін як «Біологія клітини», «Фізіологія людини і тварин», «Біохімія», «Генетика» та «Екологія», та є логічним продовженням цих дисциплін в контексті інтеграції фундаментальних біологічних дисциплін (цитологія та генетика, фізіологія та біохімія, екологія) із синтетичною теорією еволюції; формування комплексного сприйняття живої природи, місця та ролі у ній людини. 

Форми і технології навчання

Матеріали лекцій  та завдання до практичних занять розміщуються на Платформі дистанційного навчання “Сікорський”, де й відбувається поточний контроль.

В Телеграм створено групу, де студенти можуть отримати додаткову консультацію.

Інформація про он-лайн заняття розміщується та оновлюється у т.ч. на сайті кафедри https://bi.fbmi.kpi.ua/

Он-лайн консультації – п’ятниця 16.30–17.30

Посилання на Силабус та інші навчально-методичні документи

Всі навчально-методичні матеріали розміщено у Платформі дистанційного навчання “Сікорський” https://do.ipo.kpi.ua/

Силабус додатково розміщено на сайті кафедри https://bi.fbmi.kpi.ua/