Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Дронько Лілія Миколаївна
Провідний фахівець

Закінчила Національний університет харчових технологій (НУХТ) за спеціальністю «Екологічний контроль та аудит» у 2014 році (здобувши ступінь магістра).

З часів навчання працювала в університеті лаборантом кафедри екології та збалансованого природокористування, а згодом провідним інженером кафедри харчової хімії ННІХТ (НУХТ).

Напрямки діяльності та інтереси: дослідження в галузі хімії природніх сполук їх хімічний аналіз інструментальними методами, біохімія харчових продуктів та екоактивізм.

E-mail: dronko-fbmi[at]lll.kpi.ua