Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Дисципліни рівня бакалавр

Згідно навчального плану студенти – здобувачі освітнього рівня «бакалавр», що навчаються за освітньо-професійною програмою «Регенеративна і біофармацевтична інженерія» вивчають такі дисципліни:
   

Навчальні дисципліни, практики

Кількість кредитів

1. Цикл загальної підготовки

Вища математика

20,5

Фізика

11

Біохімія

7

Інформатика

8,5

Біофізика

4

Вступ до фаху

5

Інженерна та комп’ютерна графіка

5

Анатомія та фізіологія людини

8

Електротехніка та електронні прилади

16

Біомедичні прилади, апарати і комплекси

4

Охорона праці та цивільний захист

4

Економіка і організація виробництва

4

Екологічна навчальна дисципліна

2

Навчальна дисципліна з історії*

2

Навчальна дисципліна з української мови*

2

Навчальна дисципліна з філософії*

2

Навчальна дисципліна з психології*

2

Навчальна дисципліна з права*

2

Соціально-гуманітарна дисципліна (№1)*

2

Соціально-гуманітарна дисципліна (№2)*

2

Іноземна мова*

6

Іноземна мова професійного спрямування*

4

2. Цикл професійної підготовки

Хімія

9

Мікробіологія, вірусологія та імунологія

10

Цитологія та генетика

9

Основи біотехнології та біоінженерії

12

Стандартизація біоінженерних процесів та основи проектування

10,5

Біомедична механіка

4

Навчальна дисципліна з основ матеріалознавства та конструкційних матеріалів*

4

Навчальна дисципліна з інструментальних методів та засобів діагностики патологій людини*

7,5

Навчальна дисципліна з клінічної та промислової фармації*

11,5

Навчальна дисципліна з молекулярної біології та генетичної інженерії*

12,5

Навчальна дисципліна з регенеративної інженерії  та біомедичних технологій*

10,5

Навчальна дисципліна з медико-біологічної статистики

3

Переддипломна практика

7,5

Виконання атестаційної роботи

6

* Навчальні дисципліни вільного вибору студентів 

 1 кредит = 30 годин