Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Мотроненко Валентина Василівна 
Доцент, доктор філософії. 
У 2012 закінчила факультет біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (спеціальність – “Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості”). У 2013-19 рр. працювала на кафедрі біотехніки та інженерії на посадах інженера, асистента. З 2019 р. займає посаду завідувача лабораторій кафедри трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ.Коло наукових інтересів – дослідження впливу гідродинамічних та тепломасообмінних процесів при культивуванні мікроорганізмів на біосинтез первинних та вторинних метаболітів.
У 2020 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії із спеціальністю 162 – Біотехнологія та біоінженерія на тему «Біотехнологія субстанції рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини» (науковий керівник – д.б.н., проф. Галкін О.Ю.). Має більше 20 наукових публікацій.
Профілі на ресурсах: OrcidScopusWoSGoogle ScholarIntellect
E-mail: motronenko.valentynalll.kpi.ua