Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Перша угода Технополісу “Київська Політехніка”

14 жовтня відбулося підписання першої угоди про стратегічне партнерство в галузі високих технологій між Технополісом “Київська Політехніка” та ТОВ “Долина джерел Україна”. Угоду підписали президент Технополісу ректор НТУУ “КПІ” академік НАН України М.З.Згуровський та директор ТОВ “Долина джерел Україна” Р.В.Хміль.

Метою Угоди є об’єднання спільних зусиль сторін у напрямі створення і впровадження інноваційних проектів Товариства в рамках Технополісу.

Угодою передбачається створення на базі Технополісу тренінг-центру з підготовки фахівців у галузі тестування та контролю якості програмного забезпечення. З боку Технополісу цю роботу очолює директор фізико-технічного інституту професор О.М. Новіков.

Під час роботи до складу Технополісу планується залучення викладачів, науковців, студентів нашого університету для виконання спільних науково-технічних робіт у галузі розробки програмного забезпечення та суміжних галузях, започаткування та виконання спільних проектів у галузі високих технологій.