Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

На засіданнях Вченої та адміністративної рад: 07.11.2005

На початку засідання Вченої ради, яке відбулося 7 листопада, ректор університету академік НАН України М.З.Згуровський від імені Вченої ради з ювілейними днями народження тепло привітав професорів А.І.Петренка та С.М.Костянтинова, а також заступника проректора В.Д.Тетерятника. Атестати професора було вручено О.І.Рибіну та Є.Д.Белявському.

В урочистій обстановці було вручено дипломи студентам – переможцям університетського конкурсу за кращу магістерську роботу та їхнім керівникам, було також оголошено подяку низці викладачів за високий рівень керівництва магістерськими роботами.

Порядок денний було розпочато доповіддю проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховна робота) доцента Г.Б.Варламова про підсумки першої атестації студентів у поточному семестрі. У доповіді було наведено результати аналізу атестації студентів 1-4 курсів порівняно з результатами першої атестації осіннього семестру 2004/05 навч. року. Порівняно з минулим роком позитивні й негативні результати атестації кожного із навчальних підрозділів майже не відрізняються, кількісні показники планується надати окремо. Щодо негативних результатів, було зазначено, що 147 студентів практично покинули навчання, а близько 3,5 тис. студентів (16,6%) позитивно не атестовано з 3-х і більше дисциплін. Даний контингент студентів, якщо не виправить результати навчання під час другої атестації в поточному семестрі, залишиться поза університетом. Таке становище, як було відзначено при обговоренні у виступі М.З.Згуровського, не суперечить напрямку роботи університету з підвищення якості навчання, коли передбачається активне запровадження як внутрішнього (шляхом самоаналізу, атестацій), так і зовнішнього контролю навчання. Серед заходів щодо виправлення стану навчально-виховної роботи факультетів, інститутів рекомендовано провести індивідуальну роботу з неуспішними студентами, на засіданнях кафедр проаналізувати успішність студентів за результатами першої атестації. Інформацію проректора Г.Б.Варламова було схвалено та взято до відома.

При розгляді конкурсних справ, серед іншого, було рекомендовано в бюлетені для таємного голосування для обрання на посаду завідувача кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій включити кандидатуру д.т.н., члена-кореспондента НАН України Н.М.Фіалко. При цьому ректор університету М.З.Згуровський за багаторічну самовіддану працю висловив щиру подяку професору Л.О.Кє­совій, яка завідувала цією кафедрою.

Основним питанням порядку денного засідання адміністративної ради, яке відбулося 27 жовтня, було заслухано й обговорено доповідь проректора з наукової роботи члена-кореспондента НАН України М.Ю.Ільченка про заходи з удосконалення структури наукових підрозділів.

У доповіді було визначено, що КПІ був одним із перших навчальних закладів, що майже 15 років тому організував наукові підрозділи як самостійні одиниці, які працюють за дорученням ректора, що допомогло зберегти науковий потенціал університету, його кадровий склад високої кваліфікації. За висловом М.Ю.Ільченка, у нас було створено та відпрацьовано модель дослідницького університету. В той самий час наукові підрозділи працюють у системі ос­віти, і навіть деякі з них співпрацюють із інститутом післядипломної освіти, також набула розвитку співпраця наукових підрозділів з науково-дослідними лабо­раторіями, конструкторські бюро стають місцями практики студентів.

Наступними кроками, за пропозицією проректора, було б доцільно і надалі створювати навчально-наукові комплекси, що поєднують у собі навчальні й наукові підрозділи, фінансова самостійність таких комплексів є можливою за дорученням ректора. До складу вчених рад таких комплексів потрібно вводити керівників наукових підрозділів.

При обговоренні у виступі ректора університету М.З.Згуровського було, зокрема, відзначено, що, зважаючи на значні внутрішні резерви, необхідно вдосконалювати організацію роботи наукових підрозділів, це, в свою чергу, сприятиме поліпшенню наших показників захисту дисертацій та елітній ін­женерній підготовці, яка є основною
метою діяльності університету. За словами ректора, наука повинна повною мірою стати складовою елітної інженерної підготовки, а наукові групи повинні бути єдиним цілим з викладацьким ко­лективом, тобто потрібно змістовне
об’єднання наукової і навчальної діяльності. Серед нагальних проблем потребує пожвавлення співпраця науковців КПІ з підприємствами Солом’янського району, більш активне залучення студентів до науки і, врешті-решт, як підкреслив ректор, створення науковцями університету конкурентоспроможної науково-технічної продукції є для нас одним із найважливіших завдань.

Наприкінці засідання адміністративної ради за доповіддю М.Ю.Ільченка та співдоповідями А.М.Ілляшенка
та П.В.Кучернюка було заслухано питання про роботу науково-технічного об’єднання “КПІ – Телеком”. Йшлося про заходи із заповнення інформаційними ресурсами університетської інформаційної мережі, створення цілісної архітектури цієї системи та її впровадження, формування цінової політики. Цю інформацію було взято до відома.