Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Францевич Іван Микитович. До 100-річчя від дня народження академіка

23 листопада 2005 року в залі засідань Вченої ради відбулися організовані Державним політехнічним музеєм при НТУУ “КПІ” читання з циклу “Видатні конструктори України”, присвячені 100-річчю з дня народження академіка Івана Микитовича Францевича. Серед присутніх – відомі вчені, вихованці та послідовники І.М.Францевича, студенти ІФФ, викладачі та науковці нашого університету, вихованці Малої академії наук.

Читання відкрив проректор з наукової роботи, чл.-кор. НАН України М.Ю.Ільченко. у своєму виступі він ознайомив усіх присутніх із біографічними даними, основними віхами життя та науковими здобутками такої непересічної особистості, яким був засновник і багаторічний директор Інституту проблем матеріалознавства Академії наук академік І.М.Францевич, а також представив почесних гостей – учасників читань: заступника директора ІПМ НАН України академіка НАН України А.Г.Касторного та зав. відділом цього інституту чл.-кор. НАН України Г.Г.Гнесіна, сина І.М.Францевича, чл.-кор. НАН України Л.І.Францевича, проф. В.О.Лавренка.

Побіжно відзначимо, що Г.Г.Гнесін та В.О.Лавренко випускники 1955 р. металургійного (нині інженерно-фізичного) факультету нашого університету.

У виступах Г.Г.Гнесіна, В.О.Лавренка, А.Г.Касторнова, Л.І.Францевича йшлося про наукові напрямки у розвитку матеріалознавства, започатковані ще у повоєнні роки І.М.Францевичем, що пов’язані зі становленням у нашій країні ракетно-космічної техніки, створенням композиційних матеріалів, використанням сонячної енергії тощо. Як було зазначено у виступах, Івана Микитовича по праву називають “Великим магістром матеріалознавства”. Наукові передбачення І.М.Францевича, наприклад, розвиток наноструктурних технологій, актуальні й на сьогодні