Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Семінар імені професора В.О.Христича

30 листопада на кафедрі теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій відбулося засідання науково-технічного семінару “Підвищення ефективності використання органічних палив в енергетиці й промисловості”. Перше засідання цього семінару відбулося рік тому – 30 листопада 2004 р. Ідея проведення семінару належить заслуженому діячу науки України, професору В.О.Христичу, який пішов із життя 4 червня 2005 року.

В.О.Христич – відомий фахівець у галузі теплоенергетики та фізики процесів горіння, засновник наукової школи з проблем раціонального спалювання палива та зменшення забруднення навколишнього середовища токсичними продуктами горіння.

Присутніх привітав проректор НТУУ “КПІ” з науково-педагогічної роботи доц. Г.Б.Варламов, який охарактеризував В.О.Христича як видатного вченого і організатора науки та повідомив, що за пропозицією проф. Л.О.Кесової прийнято рішення про присвоєння семінару імені професора В.О.Христича.

Д.т.н., проф. І.Я.Сігал (Інститут газу НАН України) поділився спогадами про проф. В.О.Христича, з яким у свій час довго співпрацював і якого добре знав особисто

Далі з доповіддю теж історичного характеру виступив проф. Г.Н.Любчик, який докладно розповів про роботи науково-дослідного відділу проблем горіння КПІ в галузі створення передових технологій спалювання палив. Проф. Г.Н.Любчик всебічно охарактеризував роботи відділу, особистий внесок В.О.Христича в прийняття тих чи інших передових технічних рішень.

Потім інші учасники семінару – вчені нашого університету та ряду НДІ – Інституту газу НАН України, Інституту загальної енергетики НАН України, Інституту технічної теплофізики НАН України та деяких інших – виступали з доповідями, присвяченими широкому колу актуальних проблем сучасної енергетики України. В доповідях розглядалися стратегія розвитку паливно-енергетичного комплексу України, шляхи підвищення ефективності енерготехнологічного устаткування, питання дослідження та розробки перспективних технологій спалювання і газифікації палив,
методи підвищення ефективності використання органічних палив і їх практичне застосування в енергетиці й промисловості та інші.

Слід зазначити, що більшість учасників семінару – учні проф. В.О.Христича та учні його учнів. Так що школа і справа видатного енергетика продовжується.