Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Візит представників світового банку

Делегація Світового банку (СБ) з питань освіти у складі пані Ані Марії Джерії, керівника програм у сфері освіти СБ в Україні, зокрема проекту “Рівний доступ до якісної освіти в Україні”; пана Джаміля Салмі, заступника директора департаменту з питань освіти СБ; пана Йена Вітмена, представника організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) та пані Олени Бех, фахівця з питань освіти Представництва СБ в Україні, 16 січня відвідала Київську політехніку.

Гості прибули до нашої країни на запрошення уряду України для обговорення перспектив співпраці у сфері освіти та науки, зокрема, можливої підтримки СБ нового вітчизняного проекту “Рівний доступ до якісної освіти в Україні”.

Ректор НТУУ “КПІ” академік НАНУ М.З.Згуровський ознайомив гостей з історією, науковими школами, сучасним станом та стратегією розвитку Київської політехніки у світлі Болонських домовленостей. Заступник першого проректора проф. В.І.Тимофєєв розповів присутнім про досягнення та перспективи у сфері застосування інформаційних технологій в освіті та науці в Україні й університеті зокрема. Професор Валуйський В.М., заступник директора Українського інституту інформаційних технологій в освіті (УІІТО), на території якого й проходила зустріч, поінформував про діяльність УІІТО (напрями роботи, участь у міжнародних проектах, місія, створення дистанційних навчальних курсів тощо) та Центрально-східно-європейського віртуального університету.

На запитання пані Джерії, як в університеті вирішується проблема підвищення якості вищої освіти, М.З.Згуровський надав інформацію щодо комплексного підходу в НТУУ “КПІ” до вирішення цього питання. Зокрема, повідомив ректор, комплексна система підвищення якості освіти в університеті включає ректорські заміри залишкових знань, отримання відгуків роботодавців про випускників-політехніків, оцінювання якості роботи викладачів і систему відбору до університету.

Закінчилася зустріч зацікавленим обговоренням можливих напрямів співпраці НТУУ “КПІ” та департаменту з питань освіти СБ за участю чл.-кор. НАНУ Ю.І.Якименка, першого проректора університету; проф. С.І.Сидоренка, проректора з міжнародних зв’язків; доц. І.Г.Малюкової, директора УІІТО, проф. Б.А.Циганка, начальника управління міжнародних зв’язків НТУУ “КПІ” .