Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

На засіданнях Вченої та адміністративної рад: 13.02.06

На початку чергового засідання Вченої ради, яке відбулося 13 лютого під головуванням ректора університету М.З.Згуровського з ювілейним днем народження було поздоровлено професора В.Ф.Шинкаренка.

Зі звітною доповіддю про підсумки міжнародної діяльності НТУУ “КПІ” у 2005 році виступив проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) професор С.І.Сидоренко. Окрім детального аналізу діяльності цього важливого напрямку роботи, йшлося про необхідність збільшення кількості міжнародних проектів, спрямованих на реформування університету, продовження практики створення на факультетах (в інститутах) спільних з міжнародними організаціями постійно діючих структур. Також йшлося про необхідність підсилення ролі міжнародного напрямку в реалізації сучасних принципів комерціалізації науки через нове інноваційне середовище НТУУ “КПІ” – технополіс, продовження формування єдиного демократичного інтернаціонального студентського середовища тощо.

Звітну доповідь С.І.Сидоренка було прийнято до відома, діяльність департаменту міжнародного співробітництва оцінено позитивно.

Наступним питанням порядку денного було заслухано звіт проректора з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази) доцента М.В.Печеника про роботу господарських та інженерних служб університету в минулому році.

Особливу увагу в доповіді було привернуто до своєчасної підготовки до нового 2006/2007 навчального року та до забезпечення роботи в осінньо-зимовий період навчальних корпусів і студентських гуртожитків, йшлося також про продовження робіт з реконструкції паркової зони та про початок добудови до навчального корпусу № 35, де планується розміщення Українсько-японського центру, було вирішено сприяти початку будівництва за рахунок інвесторів двох студентських гуртожитків, розглянуто інші господарські питання.

Роботу даного напрямку було оцінено позитивно.

Наступним питанням було заслухано і обговорено доповідь начальника департаменту економіки і фінансів головного бухгалтера Л.Г.Субботіної про бюджет НТУУ “КПІ” на 2006 рік.

За всіма джерелами надходжень загальний обсяг бюджету університету складає 323,2 млн грн, у тому числі на навчальний процес 292,8 млн грн, решта – на виконання НДР. Загальний обсяг бюджету перевершує минулорічний майже на 70 млн грн.

Проектами кошторисів факультетів (інститутів) передбачається направити на видатки розвитку підрозділів 9,8 млн грн, що вдвічі більше ніж у 2005 році.

При розгляді проекту бюджету університету на 2006 рік, який було прийнято за основу, зокрема відзначалося, що одним з головних пріоритетних напрямків діяльності університету слід вважати розвиток його матеріальної і навчально-лабораторної бази.

Було створено комісію для проведення аналізу розподілу бюджетних коштів на НДР та розробки нової концепції їх розподілу, до складу якої увійшли Н.С.Равська, Ю.М.Туз, О.С.Яндульський, Ф.Ф.Дубровка, П.І.Лобода, В.Я.Жуйков, Ю.І.Горобець.

Було заслухано заяву ректора університету М.З.Згуровського щодо матеріалів, необхідних для прийому НТУУ “КПІ” в члени Євразійської асоціації університетів. При цьому основними серед важливих є такі критерії, як відношення кількості кадрів вищої кваліфікації (професорів і докторів наук) до числа студентів, наявність діючих в університеті природничо-наукових і гуманітарних спеціальностей (напрямів) університетської освіти, враховуються також основні наукові школи університету, його бібліотечний фонд.

При вирішенні конкурсних справ відбулося висунення кандидатів на вакантні місця академіків і членів-кореспондентів НАН України – відомих учених НТУУ “КПІ”. За результатами таємного голосування на звання академіка рекомендовано членів-кореспондентів, професорів М.Ю.Ільченка та Ю.І.Якименка. У члени-кореспонденти висунуто професорів В.В.Булдигіна, Ю.І.Горобця, В.С.Коваленка, Г.М.Луцького, О.А.Павлова, Є.М.Письменного, С.І.Сидоренка, О.С.Яндульського.

На засіданні адміністративної ради, яке відбулося 16 лютого, за доповіддю першого проректора Ю.І.Якименка було розглянуто підсумки проведення моніторингу якості освіти в університеті. Докладну інформацію з цього приводу плануємо надати нашим читачам у наступних номерах “КП”.

За поданням проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховна робота) доцента Г.Б.Варламова на засіданні адміністративної ради було затверджено Положення про профілактику правопорушень в університеті.