Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Науковi читання, присвяченi академiку I.М.Чиженку

24 травня 2006 року в нашому університеті відбулися наукові читання з циклу ”Видатні конструктори України”, присвячені академіку Івану Мироновичу Чиженку. Організаторами заходу виступили Державний політехнічний музей та кафедра теоретичної електротехніки.

В читаннях взяли участь науковці та викладачі нашого університету, Інституту електродинаміки НАН України, а також студенти факультету електроенерготехніки та автоматики (ФЕА).

Іван Миронович Чиженко (1916-2004) – вчений-електротехнік, відомий в нашій країні та за її межами завдяки науковим працям, численним підручникам та внеску в розвиток вентильно-перетворювальної техніки. Він розробив теорію компенсаційних перетворювачів і створив наукову школу в цій галузі. Іван Миронович запропонував новий клас перетворювачів, які здатні працювати з високим коефіцієнтом потужності й генерувати до мережі змінного струму реактивну потужність і які знайшли широке застосування в кольоровій металургії, хімічній промисловості та на електрифікованому залізничному транспорті. За їх розробку І.М. Чи¬женко був удостоєний Ленінської премії СРСР. Крім наукових праць, Іван Миронович вів велику педагогічну роботу, підготував майже 50 кандидатів і докторів наук.

Усе життя І.М.Чиженка було пов’язане з КПІ. Закінчив КПІ в 1940 р., тут став доктором технічних наук (1963), професором (1965), академіком АН УРСР, заслуженим діячем науки УРСР (1974), лауреатом Ленінської премії СРСР (1962) та Державної премії УРСР (1982). В КПІ він був завідувачем кафедри теоретичних основ електротехніки (1950-1989), проректором з наукової роботи (1959-1969).

Учасників читань від імені та за дорученням ректорату привітав затупник проректора з наукової роботи проф. Л.Р.Слободян, який підкреслив велике значення для прийдешніх поколінь пам’яті про видатних учених і конструкторів України та, зокрема, академіка Чиженка Івана Мироновича.

Зі спогадами про батька виступив ст.н.с. Інституту електродинаміки НАН України О.І. Чиженко.

У виступах учасників читань було всебічно розкрито значення діяльності І.М. Чиженка для розвитку науки і техніки.

Було заслухано доповіді: “І.М.Чиженко – видатний український учений-електротехнік” (завідувач кафедри теоретичної електротехніки ФЕА, член-кореспондент НАН України А.А. Щерба); “І.М. Чиженко – засновник нового напрямку в перетворювальній електротехніці” (проф. В.С.Бойко); “І.М. Чиженко і новий метод розрахунку електронних перетворювачів (метод малого параметра)” (доц. Ю.Ф.Видолоб); “ І.М. Чиженко у моєму професійному зростанні” (доц. В.І. Чибеліс).

Особливістю читань було те, що всі, хто виступав на них, були учнями Івана Мироновича, працювали разом з ним. Тому у всіх виступах, незалежно від теми, кожний згадував про вплив Учителя на свою долю, уроки професіоналізму і людяності, отримані від Івана Мироновича.

На завершення читань учасники проглянули документальний фільм, присвячений І.М. Чиженку.

За матеріалами читань готується збірка матеріалів. Незабаром усі бажаючі зможуть ознайомитися з історичними матеріалами про визначного вченого і педагога І.М.Чиженка.