Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

На засіданнях Вченої та адміністративної рад: 05.06.2006

На початку засідання Вченої ради, яке відбулося 5 червня, його ведучий ректор університету академік НАН України М.З.Згуровський вручив нагороди з нагоди святкування Дня науки у 2006 році та за успіхи в науковій і науково-організаційній роботі науково-педагогічним працівникам нашого університету.

Почесні грамоти Київського міського голови було вручено заступнику першого проректора професору В.І.Тимофєєву та заступнику проректора з наукової роботи доценту В.А.Барбашу;

Подяку Київського міського голови – зав. кафедри інструментального виробництва професору Н.С.Равській;

Подяку Голови Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації – заступнику з наукової роботи ІПСА професору Н.Д.Панкратовій;

Почесну грамоту МОН України – декану ІФФ професору П.І.Лободі;

Почесну відзнаку “Відмінник освіти України”– зав. кафедри автоматики та управління в технічних системах професору С.Ф.Теленику та професору ВПІ М.С.Зарицькому.

Аналізу основних показників при підведенні підсумків діяльності підрозділів університету в 2005 році було присвячено доповідь першого проректора НТУУ “КПІ” члена-кореспондента НАН України Ю.І.Якименка та співдоповідь з цього питання голови профкому доцента В.І.Молчанова. Зокрема, було визначено рейтинг навчальних підрозділів за інтегральними показниками їх діяльності.

Наступні питання порядку денного за доповіддю Ю.І.Якименка було присвячено аналізу результатів ректорського контролю у весняному семестрі поточного навчального року та критеріям оцінювання результатів тестування абітурієнтів на вступних випробуваннях 2006 року.

Із аналізом результатів другої атестації студентів у поточному семестрі до слова було запрошено проректора з науково-педагогічної роботи доцента Г.Б.Варламова, який також ознайомив присутніх із діяльністю університетської комісії з профілактики правопорушень.

При обговоренні зазначених питань ректор університету М.З.Згуровський наголосив, що показники діяльності навчальних підрозділів будуть враховуватися при визначенні планів прийому на перший курс.

За поданням начальника навчально-методичного управління професора В.І.Шеховцова було затверджено “Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті”.

Проректор з наукової роботи член-кореспондент НАН України М.Ю.Ільченко доповів присутнім про результати присудження премії НТУУ “КПІ” за кращі монографії, підручники та навчальні посібники у 2005/2006 навчальному році. За доповіддю М.Ю.Ільченка було також обговорено та прийнято рішення про введення в університеті номінації “викладач-дослідник”, запропоновано і затверджено відповідну анкету, систему аналізу при визначенні номінантів.

Відкритим голосуванням одноголосно було затверджено рішення вченої ради теплоенергетичного факультету на черговий термін обрати деканом факультету професора Євгена Миколайовича Письменного.

На засіданні адміністративної ради, що відбулося 1 червня, основну увагу було приділено розгляду питань приймальної комісії та попереднім підсумкам весняного етапу моніторингу якості освіти в НТУУ “КПІ”. Про хід виконання інвестиційних проектів, пов’язаних із капітальним будівництвом, доповідав проректор М.В.Печеник. Було також обговорено проблеми поселення та проживання студентів у гуртожитках.