Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Оновлення Науково-технічної ради МОН

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2020 року № 1209 оновлено склад Науково-технічної ради Міністерства освіти і науки України з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію за пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки, а також відповідних секцій.  


Завідувача кафедри трансляційної медичної біоінженерії Олександра Галкіна призначено заступником голови секції “Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань”.