Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Бесараб Олександр Борисович
В.о. завідувача кафедри трансляційної медичної біоінженерії,
кандидат технічних наук, доцент.
Бесараб О.Б. є фахівцем із систем прийняття рішень на базі нечіткої логіки.
Має дві вищі освіти: магістр електротехніки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут») та магістр біомедичної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки).
У 2016 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук.
Кількість наукових праць: понад 45.
Профілі на ресурсах: OrcidScopusWoSGoogle ScholarIntellect
E-mail: besarablll.kpi.ua