Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Бесараб Олександр Борисович
Доцент, кандидат технічних наук.
Бесараб О.Б. є фахівцем із систем прийняття рішень на базі нечіткої логіки.
Має дві вищі освіти: магістр електротехніки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут») та магістр біомедичної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки).
У 2016 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук.
Експерт із акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (за спеціальностями 163 Біомедична інженерія та 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка).
Кількість наукових праць: понад 45.
Профілі на ресурсах: OrcidScopusWoSGoogle ScholarIntellect
E-mail: besarablll.kpi.ua