Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Беспалова Олена Ярославівна

Доцент, кандидат біологічних наук. 

Беспалова О.Я. є фахівцем з клінічної імунології, медичної біотехнології та біоінженерії.
Закінчила кафедру мікробіології та загальної імунології Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко, спеціальність «Імунологія». Тривалий період працювала у Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України у відділі клінічної імунології та у відділу біомедичних технологій та електромеханічних проблем серцево-судинної системи. З 2017 року працює у КПІ ім. Ігоря Сікорського на посадах доцента кафедри біомедичної інженерії, кафедри трансляційної медичної біоінженерії.
2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив загальної керованої гіпертермії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит» за спеціальністю 03.00.09 – імунологія. У 2013 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 03.00.09 – імунологія.
Напрямки наукової діяльності та інтересів: дослідження імунопатологічних механізмів у кардіохірургічних хворих з різною серцево-судинною патологією.
У співавторстві має понад 60 публікацій в вітчизняних та зарубіжних журналах, 5 патентів, навчально-методичні розробки.

Профілі на ресурсах: OrcidScopusGoogle ScholarIntellect

E-mail: bespalova.olenalll.kpi.ua