Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Основи медичної хімії та біофармації

Назва навчальної дисципліни

Основи медичної хімії та біофармації

Викладач та посилання на профіль на сайті кафедри

Голембіовська Олена Ігорівна

https://bi.fbmi.kpi.ua/uk/holembiovska-ua/

Контактні дані викладача

golembiki@yahoo.fr, 067-234-22-48, Telegram channel: Основи медичної хімії та біофармації.

Короткий опис дисципліни

Вивчення дисципліни присвячено основам медичної хімії, застосуванню хімічних та фізико-хімічних законів і механізмів дії ліків на молекулярному рівні залежно від їхніх фізичних властивостей, лікарської форми та технології виготовлення, а також розробці (дизайну) та синтезу ліків.

Форми і технології навчання

Матеріали лекцій  та завдання до практичних занять розміщуються на Платформі дистанційного навчання “Сікорський”, де й відбувається поточний контроль.

В Телеграм створено групу, де студенти можуть отримати додаткову консультацію.

Посилання: https://web.telegram.org/#/im?p=c1452911750_14292199482817227512

Інформація про он-лайн заняття розміщується та оновлюється у т.ч. на сайті кафедри https://bi.fbmi.kpi.ua/

Графік он-лайн консультацій: Пн-Пт, з 10.00-16.00

Посилання на Силабус та інші навчально-методичні документи

Всі навчально-методичні матеріали розміщено у Платформі дистанційного навчання “Сікорський” https://do.ipo.kpi.ua/

Посилання: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2738

Силабус додатково розміщено на сайті кафедри https://bi.fbmi.kpi.ua/

Конференції на платформі Zoom: ідентифікатор – 306 315 6649, код доступа – ixy6V0