Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Голембіовська Олена Ігорівна
Доцент, к.фарм.н.
Голембіовська О.І. є фахівцем у галузі фармації, медичної та аналітичної хімії. 
Закінчила Медичний інститут Української асоціації народної медицина (зараз – Київський медичний університет) і отримала освіту за спеціальністю «Загальна фармація». Під час навчання в інституті працювала фармацевтом у відомій мережі приватних та державних аптечних закладів. З 2009 по 2017 рік працювала в Державній лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ “Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України”, пройшовши шлях від інженера-хіміка до завідувача лабораторії. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Фармакогностичне дослідження суховершків звичайних (Prunella vulgaris L.)”, виконану під керівництвом д.фарм.н., проф. Цуркана О.О.
Напрямки наукової діяльності та інтересів: хімічний аналіз за участю інструментальних методів, в тому числі хроматографічного розділення; екстракція розчинниками, якісна, кількісна та структурна спектроскопя, класичний «мокрий» аналіз і мікроскопія; проектування, дослідно-конструкторські розробки і впровадження стандартних оперативних процедур (СОП) для лабораторії; впровадження та початковий запуск хімічного аналізу QA / QC програм для лабораторного обладнання; розробка аналітичних методик для звичайних і нестандартних зразків; розробка та валідація аналітичних методів, зокрема газової хроматографії та рідинної хроматографії; менеджмент лабораторії, в т.ч. оцінка і підготовка хіміків-аналітиків.
Співпрацює з різноманітними науковими та дослідними організаціями в рамках надання незалежної експертної та консультаційної допомоги в галузі фармації. 
Кількість наукових праць: близько 50, з них: патентів – 2, статей – 28.
Профілі на ресурсах: OrcidScopusGoogle Scholar
E-mail: golembiovska-fbmilll.kpi.ua