Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Навчально-методичні матеріали

Мікробіологія, мікологія та вірусологія. Курсова робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник з дисципліни «Мікробіологія, мікологія та вірусологія» для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 163 Біомедична інженерія, що навчаються за освітньою програмою «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. Ю. Галкін, Н. Л. Поєдинок, О. Б. Бесараб. – Електронні текстові дані (1 файл: 454 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 30 с.

Медична мікробіологія, вірусологія та протозоологія. Курсова робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник з дисципліни «Медична мікробіологія, вірусологія та протозоологія» для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 163 Біомедична інженерія, що навчаються за освітньою програмою «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. Ю. Галкін, Н. Л. Поєдинок, О. Б. Бесараб. – Електронні текстові дані (1 файл: 462 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 31 с.

Біоматеріли та біосумісність [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Медична інженерія» «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» спеціальність 163 «Біомедична інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. Я. Беспалова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,8 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 97 с.

Основи анатомії та фізіології людини. Навчальний посібник для практичних робіт з кредитного модуля дисципліни «Анатомія та фізіологія людини-2. Основи анатомії та фізіології людини» для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності 163 «Біомедична інженерія» [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Медична інженерія» «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» спеціальність 163 «Біомедична інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського : уклад. О. Я. Беспалова. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,64 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 63 с.

Імунологія та алергологія. Навчальний посібник для самостійної роботи студудентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія» [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. Я. Беспалова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,42 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 51 с.

Медична термінологія. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів з кредитного модуля дисципліни «Анатомія та фізіологія людини-1. Основи біомедичних знань. Медична термінологія» для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності 163 «Біомедична інженерія» [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. Я. Беспалова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,08 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 61 с.

Регенеративна та біофармацевтична інженерія. Розробка технічного файлу на медичний виріб [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 163 Біомедична інженерія, що навчаються за освітньою програмою «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» / О. Ю. Галкін, О. Б. Бесараб, Т. М. Луценко, О. І. Голембіовська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,85 Мбайт) – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 124 с. 

Прикладна біохімія та біоматеріали. Частина 2. Біоматеріали та біосумісність. Практикум [Електронний ресурс]: навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» спеціальність 163 «Біомедична інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського: уклад. О.Я. Беспалова. –Електронні текстові дані (1 файл: 1,4 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 45 с.

Магістерська дисертація. Загальні рекомендації щодо виконання [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» спеціальності 163 Біомедична інженерія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. В. Мотроненко, О. Ю. Галкін, О. Б. Бесараб. – Електронні текстові дані (1 файл: 735,55 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 59 с.

Магістерська дисертація. Рекомендації щодо розробки біоінженерного проєкту [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» спеціальності 163 Біомедична інженерія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. М. Дуган, О. Ю. Галкін, В. М. Ліновицька, В. В. Мотроненко. – Електронні текстові дані (1 файл: 715,63 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 54 с.

Біотехнологія та біоінженерія. Частина 1. Основи біотехнології. Рекомендації до виконання лабораторних робіт [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» спеціальності 163 Біомедична інженерія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. В. Мотроненко, Т. М. Луценко, Л. М. Дронько. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,12 Мбайт) – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 82 с.

Біотехнології та біоінженерія. Частина 1. Основи біотехнології. Рекомендації до виконання практичних робіт [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» спеціальності 163 Біомедична інженерія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. В. Мотроненко, Т. М. Луценко, Л. М. Дронько. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,13 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 96 с.

Бакалаврський дипломний проект з регенеративної та біофаомацевтичної інженерії [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» спеціальності 163 Біомедична інженерія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. В. Мотроненко, Т. М. Луценко, М. Ф. Богомолов, О. Ю. Галкін. – Електронні текстові дані (1 файл: 972 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 107 с.