Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Технології біомедичних продуктів

Назва навчальної дисципліни

Технології біомедичних продуктів та

Технології біомедичних продуктів-КР

Викладач та посилання на профіль на сайті кафедри Луценко Тетяна Миколаївна

https://bi.fbmi.kpi.ua/uk/lutsenkoua/

Контактні дані викладача

0976830955 (Viber, Telegram)

lutsenko.tetiana@lll.kpi.ua

Короткий опис дисципліни

Під час навчання будуть розглянуті теоретичні основи, що стосуються правил і вимог створення, виготовлення, стандартизації, біофармацевтичної оцінки, удосконалення технологій біомедичної продукції. Класифікації біомедичної продукції за функціонально-споживацькими характеристиками. Теоретичні основи процесів виробництва біомедичних продуктів, фармацевтичні фактори (форма, фізико-хімічний стан речовини, технологічний процес); основні вимоги до зберігання біомедичної продукції; вибір виду упаковки та її вплив на стабільність готового продукту; загальні вимоги до готових форм і методик їх забезпечення.

Основна мета навчальної дисципліни

Надання студентам теоретичних знань та практичних навичок для визначення приналежності біотехнологічної продукції до певного класу, для проведення підбору готової форми продукту, допоміжних речовин для його виготовлення та вид упаковки, а також для проведення вибору основних та допоміжних стадій технологічного процесу отримання та контролю певного виду біомедичної продукції.     

Форми і технології навчання Матеріали лекцій  та завдання до практичних занять розміщуються на Платформі дистанційного навчання “Сікорський” на базі Moodle, де й відбувається поточний контроль.

Лекції будуть проводитися за допомогою програми Zoom згідно розкладу. посилання на конференцію в Zoom: Click to start or join a scheduled Zoom meeting.

Ідентифікатор: 749 954 8036

Пароль доступу: WkAVy7.

В Телеграм створено групу, де студенти можуть отримати додаткову консультацію.

Інформація про он-лайн заняття розміщується та оновлюється у т.ч. на сайті кафедри https://bi.fbmi.kpi.ua/

Посилання на Силабус та інші навчально-методичні документи Всі навчально-методичні матеріали розміщено у Платформі дистанційного навчання “Сікорський”

Силабус додатково розміщено на сайті кафедри https://bi.fbmi.kpi.ua/