Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Прикладна біохімія та біоматеріали-1. Аналітична біохімія та інструментальні методи аналізу

Назва навчальної дисципліни

Прикладна біохімія та біоматеріали-1.

Аналітична біохімія та інструментальні методи аналізу

Викладач та посилання на профіль на сайті кафедри

Голембіовська Олена Ігорівна

https://bi.fbmi.kpi.ua/uk/holembiovska-ua/

Контактні дані викладача

golembiki@yahoo.fr, 067-234-22-48, Telegram channel: Аналітична біохімія та інструментальні методи аналізу

Короткий опис дисципліни

Вивчення дисципліни присвячено принципам, умовам застосовності і обмежень у використанні методів якісного, кількісного і структурного аналізу біологічно значущих хімічних сполук в біологічних пробах та використанню методів інструментального аналізу для вирішення задач аналітичної біохімії.

Форми і технології навчання

Матеріали лекцій  та завдання до практичних занять розміщуються на Платформі дистанційного навчання “Сікорський”, де й відбувається поточний контроль.

В Телеграм створено групу, де студенти можуть отримати додаткову консультацію.

Посилання: https://web.telegram.org/#/im?p=c1321729041_9841366155289178602

Інформація про он-лайн заняття розміщується та оновлюється у т.ч. на сайті кафедри https://bi.fbmi.kpi.ua/

Графік он-лайн консультацій: Пн-Пт, з 10.00-16.00

Посилання на Силабус та інші навчально-методичні документи

Всі навчально-методичні матеріали розміщено у Платформі дистанційного навчання “Сікорський” https://do.ipo.kpi.ua/

Посилання: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2739

Силабус додатково розміщено на сайті кафедри https://bi.fbmi.kpi.ua/

Конференції на платформі Zoom: ідентифікатор – 306 315 6649, код доступа – ixy6V0